Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω facebook

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω facebook

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω facebook, twitter, youtube, google plus. Αντιγραφή αποσπασμάτων βιβλίου και φωτογραφιών στο facebook, twitter, youtube, google plus. Διαταγή διαγραφής και απειλή χρηματικής ποινής.

Tags

Απόρριψη αγωγής πατρότητας λόγω παραγραφής του δικαιώματος της μητέρας

Απόρριψη αγωγής πατρότητας λόγω παραγραφής του δικαιώματος της μητέρας. Το δικαίωμα της μητέρας στην αναγνώριση του τέκνου της είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το αντίστοιχο δικαίωμα του τέκνου και υπόκειται σε πενταετή αποσβεστική προθεσμία. Η μητέρα άσκησε αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας του τέκνου της διακοπτοντας έτσι την πενταετή αποσβεστική προθεσμία, όμως η αγωγή μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και ματαιώσεις, τελικά απορρίφθηκε για λόγω μη ουσιαστικό (δικονομικό).

Tags

Απόρριψη αγωγής λόγω εκκρεμοδικίας σε άλλη χώρα

Πολωνικό δικαστήριο στο Kielce, απέρριψε αίτηση Πολωνής μητέρας για αναγνώριση πατρότητας και διατροφή του γεννημένου εκτός γάμου τέκνου της λόγω εκκρεμοδικίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Tags

Domain Name εταιρείες ναυλομεσιτείας

Domain Name ή Όνομα Χώρου. Εταιρείες ναυλομεσιτείας με έδρα τα νησιά Μάρσαλ. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Ένορκες καταθέσεις ενώπιον συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη ακόμη και χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Η επίμαχη λέξη είναι αρχαιοελληνικής προέλευσης και σημασίας και δεν συνδέεται άμεσα με τη ναυτιλία, τούτο δε επιτείνει την διακριτική της δύναμη.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 3535/2012

Tags

Προστασία καταναλωτών-Ο τζίρος της εναγομένης εταιρείας υπολογίζεται για το ύψος της αποζημίωσης

Η απόφαση δέχεται αίτημα αποκατάστασης ηθικής βλάβης ιδιώτη καταναλωτή με βάση το Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, και κυρίως για τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης λαμβάνει υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 10 του 2251/1994 τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών της εναγομένης εταιρείας. Το άρθρο 10 εφαρμόζεται καταρχήν μόνο σε συλλογικές αγωγές ενώσεων καταναλωτών. Λιγοστή νομολογία (μεταξύ άλλων και η συγκεκριμένη απόφαση) και θεωρία κάνουν ορθώς δεκτή την αναλογική εφαρμογή αυτού του άρθρου και σε αγωγές ιδιωτών καταναλωτών.

Tags

Wind.gr: Αναστολή απόφασης ΕΕΤΤ για μεταβίβαση του wind.gr

Οι εταιρείες Wind Telecommunicazioni S.p.A. (εδρεύουσα στην Ιταλία) και η εταιρεία Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσαν την 13.12.2010 ενώπιον της ΕΕΤΤ Αίτηση διαγραφής του ονόματος χώρου wind.gr από τον δικαιούχο του.

Tags

AWMN, ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γειτονικό δίκαιο. Εγκατάσταση κεραιών πρόσβασης στο Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης από την ΕΕΤΤ. Παράβαση του κανονισμού πολυκατοικίας. Αν δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων ιδιοκτητών και δεν μειώνεται η ασφάλεια της οικοδομής από τις κατά παράβαση του κανονισμού επεμβάσεις σε κοινόχρηστο χώρο, η αξίωση επαναφοράς πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση εξετάζεται αν ασκείται καταχρηστικά βάσει 281 ΑΚ.

Tags

DOMAIN NAME .GR .COM, ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΟΥ .GR .COM: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΕΜΠΔ 2008/136
Τι συνιστά χρήση ενός domain name:
Α) Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας (χωρίς να είναι ορατές από τον απλό χρήστη. Ο ιδιοκτήτης είχε καθιδρύσει υπερσύνδεσμο (link) επικοινωνίας ώστε οι επισκέπτες να του στέλνουν επιστολές.
Β) Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας απέδειξε τη χρήση της σελίδας με εκτυπωμένα αρχεία καταγραφής (log files) από τους
Εξυπηρετητές Δικτυακών τόπων (Web servers).

Tags

Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Domain Name, παραγραφή εν επιδικία

Domain Name και παραγραφή εν επιδικία.
Από την κοινοποίηση προς τον εναγόμενο της κρινόμενης αγωγής, έως τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, χωρίς να λάβει χώρα κάποιο διακοπτικό της παραγραφής γεγονός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 260 ΑΚ. Εφόσον η αξίωση καταστεί επίδικη, η παραγραφή

Tags
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com