Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολωνικό δικαστήριο στο Kielce, απέρριψε αίτηση Πολωνής μητέρας για αναγνώριση πατρότητας και διατροφή του γεννημένου εκτός γάμου τέκνου της λόγω εκκρεμοδικίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Η αγωγή ασκήθηκε από την μητέρα τέκνου, γεννημένου εκτός γάμου από Πολωνή μητέρα και Έλληνα πατέρα που δεν έχει προβεί σε αναγνώρισή του. Η αγωγή ασκήθηκε στο τοπικό δικαστήριο του Kielce, όπου και η διαμονή της μητέρας και του τέκνου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Ωστόσο η μητέρα που διέμενε στο παρελθόν επί χρόνια στην Ελλάδα μαζί με το τέκνο, είχε ήδη ασκήσει σε προγενέστερο χρόνο αγωγή αναγνώρισης και διατροφής κατά του φερομένου ως πατέρα ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Σε εκτέλεση μάλιστα προσωρινής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του ΜΟνομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας εισέπραττε ήδη διατροφή για το τέκνο, δεδομένου άλλωστε ότι ο πατέρας δεν αρνείτο την πατρότητα του τέκνου.

Ο πατέρας είχε ασκήσει επίσης αγωγή ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων κατά της μητέρας, η οποία αρνείτο την συναίνεσή της στην εξωδικαστική αναγνώριση του τέκνου λόγω διαφωνίας της σχετικά με το επώνυμο του τέκνου. Οι δύο αγωγές (της μητέρας και του πατέρα κατά αλλήλων) με το ίδιο αίτημα (την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου από τον βιολογικό Έλληνα πατέρα του) συνεκδικάστηκαν από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το οποίο απέρριψε αμφότερες, λόγω ανάγκης εκπροσώπησης του τέκνου από ειδικό επίτροπο. Η μητέρα όρισε ειδικό επίτροπο και στην συνέχεια άσκησε εκ νέου αγωγή με αίτημα την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της από τον βιολογικό του πατέρα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στην Αθήνα. Η αγωγή αυτή επιδόθηκε κανονικά στον πατέρα του τέκνου και μέλλει να δικαστεί τους προσεχείς μήνες.

Ωστόσο η μητέρα, η οποία διαμένει ήδη στην Πολωνία με το τέκνο, άσκησε αγωγή στο όνομα του τέκνου στο τοπικό δικαστήριο του Kielce με αίτημα:
α) να αναγνωριστεί η πατρότητα του τέκνου της από τον βιολογικό του πατέρα
β) να του επιδικαστεί διατροφή ανάλογη με τις ανάκγες του
γ) να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα από τον πατέρα και
δ) να προσδιοριστεί το επώνυμο του τέκνου αποτελούμενο αποκλειστικά από το επώνυμο της μητέρας (το οποίο ήδη έχει το τέκνο ως τέκνο γεννημένο εκτός γάμου).

Το τοπικό δικαστήριο του Kielce απέρριψε την αγωγή της μητέρας στο σύνολό της με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί κανείς να ασκήσει αγωγή για την ίδια υπόθεση ενώπιον των δικαστηρίων δύο χωρών μελών της ΕΕ. Ενημέρωσε επίσης την μητέρα ότι σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο, το επώνυμο του τέκνου σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, θα αποτελείται υποχρεωτικά από το επίθετο της μητέρας και του πατέρα μαζί.

Οι δικηγόροι που συνέπραξαν για την πλευρά του πατέρα: Έλενα Σπυροπούλου και Agnieszka Swaczyna.

Tags
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com