Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι βασικός τομέας του δικηγορικού γραφείου Έλενα Σπυροπούλου & Συνεργάτες.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη συμβάσεων έντυπης έκδοσης, μεταβίβασης δικαιωμάτων σε έργα εκθέσεων και άλλες συμβάσεις και υποθέσεις που αφορούν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης αναλαμβάνουμε την κατάθεση Ευρεσιτεχνιών, Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδικοτησίας.

Εντολείς μας είναι συγγραφείς, φωτογράφοι, εφευρέτες και δημιουργοί λογισμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακόμη και όταν οι όροι μιας συμφωνίας έντυπης έκδοσης φαίνονται προδιατυπωμένοι και αναγκαστικοί, ιδαίτερα στους νέους και φιλόδοξους καλλιτέχνες, η συζήτησή τους με έναν δικηγόρο θα αποδειχθεί επωφελής.

Είμαστε περήφανοι για την πορεία και τα έργα των εντολέων μας και αυτό μας κάνει να τα υποστηρίζουμε και να τα προστατεύουμε με ακόμη περισσότερη επιμέλεια.

Ειδικά για τους δημιουργούς λογισμικού και κώδικα, συχνά παρατηρείται απροθυμία των εργοδοτών ή εργολάβων να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά τους στο έργο που έχουν παράξει, ενώ από την άλλη πλευρά λίγοι δημιουργοί αντιδρούν για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε ώστε να καταστούν σαφή τα δικαιώματα των δημιουργών κώδικα και λογισμικού στο έργο τους ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του ως ανοιχτό ή κλειστό λογισμικό.

Ειδικότητα μας επίσης είναι η σύνταξη End User Licences Agreement (EULAs) και οι συμβάσεις για έργα ανοιχτού λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com