Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι εταιρείες Wind Telecommunicazioni S.p.A. (εδρεύουσα στην Ιταλία) και η εταιρεία Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσαν την 13.12.2010 ενώπιον της ΕΕΤΤ Αίτηση διαγραφής του ονόματος χώρου wind.gr από τον δικαιούχο του.

Συνοπτικά, οι αιτούσες στηρίζουν το αίτημά τους σε προηγούμενο δικαίωμά τους επί του σχετικού ευρωπαϊκού κοινοτικού σήματος, ενώ καταγγέλλουν κακόπιστη χρήση του ονόματος χώρου από τον φορέα του, λόγω της τοποθέτησης διαφημίσεων (Google Adsense) στην ιστοσελίδα wind.gr. Οι αιτούσες καταγγέλουν ότι βλάπτονται από την χρήση του ονόματος, καθώς αφενός μεν το κοινό εισέρχεται στην ιστοσελίδα wind.gr θεωρώντας ότι εισέρχεται στην ιστοσελίδα των αιτουσών, αφετέρου στην ιστοσελίδα του καθού προβάλλονται διαφημίσεις μεταξύ άλλων και ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Από την άλλη πλευρά ο δικαιούχος του ονόματος χώρου wind.gr, ισχυρίζεται ότι η κατοχύρωση του ονόματος έγινε καλή τη πίστη αρκετό καιρό πριν η εταιρεία Wind εγκατασταθεί στην Ελλάδα, οπότε ήταν αδύνατον να γνωρίζει την ύπαρξη σχετικού ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος. Ο ίδιος εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί το όνομα wind.gr για νέα σχετικά με τον άνεμο και την ιστιοπλοΐα, χρήση που δεν άλλαξε με την εγκατάσταση και αύξηση της φήμης των αιτουσών στην Ελλάδα. Οι διαφημίσεις δεν είναι παράνομες και δεν αποκτά σημαντικό οικονομικό όφελος από αυτές, εξάλλου οι αιτούσες έχουν επιλέξει μεταξύ άλλων να διαφημίζονται στην ιστοσελίδα του, και με τον τρόπο αυτό, εμφανίζονται στις Adsense καταχωρήσεις της ιστοσελίδας του, δημιουργώντας οι ίδιες τον όποιο κίνδυνο σύγχυσης.

Επί της καταγγελίας των αιτουσών η ΕΕΤΤ αποφάνθηκε με την υπ'αριθμ. 595/61/10-3-2011 απόφασή της, κάνοντας δεκτό το αίτημα των αιτουσών. Στην ως άνω απόφαση η ΕΕΤΤ έκρινε ότι μολονότι η κατοχύρωση του επίδικου ονόματος χώρου έγινε πράγματι καλή τη πίστη από τον φορέα του, η χρήση αυτού είναι κακόπιστη, διότι αποκομίζει κέρδος από τις διαφημίσεις Google Adsense, κέρδος που προκύπτει από την εκμετάλλευση της σύγχυσης του επίδικου ονόματος με την επωνυμία των αιτουσών. Επιπλέον αναγνώρισε το δικαίωμα των αιτουσών που στηρίζεται σε προηγούμενα κατατεθειμένο ευρωπαϊκό κοινοτικό σήμα.

Ο φορέας του ονόματος προσέφυγε κατά της απόφασης της ΕΕΤΤ καταθέτοντας Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και σχετική Αίτηση Αναστολής της απόφασης. Η Προσωρινή Διαταγή που ζητήθηκε έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο του 13ου τμήματος ΔΕΦ και η απόφαση 559/61/10-3-2011 ΕΕΤΤ έχει ανασταλεί προσωρινά.

Tags
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com