Προσωπικά δεδομένα - Πνευματική Ιδιοκτησία - Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών

Το δικηγορικό γραφείο "Έλενα Σπυροπούλου και Συνεργάτες" λειτουργεί περισσότερα από 20 χρόνια διαρκώς εστιασμένο σε υποθέσεις νέων τεχνολογιών, προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικηγόροι του γραφείου εκπαιδεύονται συνεχώς στα γνωστικά αντικείμενα του γραφείου και η διαρκής εργασία τους στους συγκεκριμένους τομείς τους παρέχει βάθος γνώσης και μακρόχρονη εμπειρία. Στο γραφείο μας χεριζόμαστε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ποινικές και διοικητικές διαφορές.

 Η Δικηγόρος Έλενα Σπυροπούλου και οι Δικηγόροι Συνεργάτες του γραφείου έχουν στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών σε όλα τα διαδικτυακά τους ζητήματα.

Η σαφής κατεύθυνση προς όλους τους δικηγόρους συνεργάτες είναι να μη χρονίζουν οι υποθέσεις και να επιλύονται με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του πελάτη από άποψη χρόνου και χρήματος.

Οι κύριοι τομείς του γραφείου είναι:

- Ποινικές Υποθέσεις
- Προσωπικά Δεδομένα - GDPR 
- Όροι Χρήσης δικτυακών τόπων
- Δικαστικές/Εξωδικαστικές διαφορές από ονόματα χώρου (domain names)
- Εμπορικά Σήματα
- Συμβάσεις
- Ίδρυση Σωματείων, Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών
- Ίδρυση και Λειτουργία Εταιρειών(Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Κυπριακές)
- Ανοιχτό Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
- Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας λογισμικού και καλλιτεχνικών έργων
- Γενικό Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

H Τεχνητή Νοημοσύνη και το Δίκαιο των νέων τεχνολογιών μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, τόσο ως κοινωνική εξέλιξη όσο και ως νομική διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό όλοι οι δικηγόροι παρακολουθούμε στενά την ελληνική και ξένη νομική πραγματικότητα και τις διεθνείς και ελληνικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις γύρω από το δίκαιο Internet και τη νομοθεσία Internet.

 

Γιατί να μας επιλέξετε

Στο δικηγορικό γραφείο Έλενα Σπυροπούλου & Συνεργάτες έχουμε στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των εντολέων μας. 

Η σαφής κατεύθυνση προς όλους τους συνεργάτες μας είναι να μη χρονίζουν οι υποθέσεις και να επιλύονται με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα από άποψη χρόνου και χρήματος. Το δίκαιο των νέων τεχνολογιών μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, τόσο ως κοινωνική εξέλιξη όσο και ως νομική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό όλοι οι δικηγόροι του γρεφείου παρακολουθούν στενά την ελληνική και ξένη νομική πραγματικότητα και τις διεθνείς και ελληνικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις γύρω από τις νέες τεχνολογίες. 

Επίλεκτοι συνεργάτες μας και αξιόπιστοι συμβολαιογράφοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε επί σειρά ετών θα αναλάβουν και τις φορολογικές υποθέσεις και τα ακίνητα σας.

No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.