Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Νόμος 2472/1997 όριζε μέχρι τις 25/5/2018 τον ορθό τρόπο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο νόμος αυτός αντικαταστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR) και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών.

Όλες οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να προσαρμόζονται στη νέα νομοθεσία.
Σε αυτές εντάσσονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα, εταιρείας βάσεων δεδομένων, διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία, κλινικές, ασφαλιστικές εταιρείες, φροντιστήρια, δήμοι και πλήθος επαγγελματιών όπως δικηγόροι,  ιατροί, ψυχολόγοι και λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πελατών τους...

Η διαδικασία συμμόρφωσης μιας επιχείρησης με τον GDPR είναι διαδικασία διαρκής, με το στάδιο του ελέγχου και της προσαρμογής να είναι η αρχή ενώ στην συνέχεια απαιτείται διαρκής αυτοέλεγχος για την ορθή και σύννομη πρακτική της επιχείρησης σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Στο δικηγορικό γραφείο Σπυροπούλου & Συνεργάτες έχει αναλάβει περισσότερα από 25 έργα συμμόρφωσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με πλήρες Gap Analysis, Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και εφαρμογή του προγράμματος συμμόρφωσης. Ανάμεσά τους, φαρμακευτικές εταιρείες, κλινικές, ασφαλιστικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ηλεκτρονικά καταστήματα, εμπορικά καταστήματα, εταιρείες βάσεων δεδομένων και πολλές άλλες επιχειρήσεις για τις οποίες εκτελέσαμε έργα ελέγχου και συμμόρφωσης και μας πλούτισαν με την εμπειρία της εξειδίκευσης στον τομέα τους
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com