Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πώς να αποφύγετε τη διαρροή κώδικα ή εταιρικών πληροφοριών.

Τα στελέχη σας γνωρίζουν πολλά για την εταιρεία σας και οι προγραμματιστές σας γνωρίζουν απ’ έξω τον κώδικα του λογισμικού που παράγει ή τροποποιεί η εταιρεία σας ή την πολύτιμη τεχνική υποδομή της.

Σε ενδεχόμενη μεταγραφή στελεχών σας σε άλλη εταιρεία, μεταφέρονται όχι μόνο η τεχνογνωσία αλλά και οι εμπιστευτικές πληροφορίες που ήταν στη διάθεσή τους.
Όσο για τους προγραμματιστές ή τους σχεδιαστές σας, ο κώδικας ή τα σχέδια που κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της εταιρείας σας, μπορούν να διαρρεύσουν από τους ίδιους σε ανταγωνιστές σας, ή και να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές, ώστε πολύ σύντομα να μπορούν να επιβιώσουν μακριά σας επωφελούμενοι από τα έργα που ανέπτυξαν στη δική σας εταιρεία.

Πώς μπορείτε να αποφύγετε να χάσετε μαζί με τα στελέχη σας και την πολύτιμη εμπειρία τους ή τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας;

Προσλαμβάνοντας έναν υπάλληλο είναι απαραίτητο να υπογράφεται σύμβαση εργασίας, στην οποία να περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνουν, η διάρκεια της σύμβασης και οι ειδικές υποχρεώσεις του. Πολλές από τις λεπτομέρειες μιας σύμβασης εργασίας ρυθμίζονται απευθείας από το νόμο, έτσι ώστε μερικές φορές να μοιάζει περιττή.
Όμως σε μια εξειδικευμένη σύμβαση εργασίας που υπογράφει ατομικά ένας νεοπροσληφθείς υπάλληλος, μπορούν να περιλαμβάνονται όροι εμπιστευτικότητας ή να ορίζονται ειδικές διατάξεις για τον τρόπο οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου.

Για παράδειγμα, είναι καλό να περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας όρος εμπιστευτικότητας, που να απαγορεύει στον εργαζόμενο τη γνωστοποίηση με κάθε τρόπο πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο εργασίας του σε τρίτους, όχι μόνο για το χρονικό διάστημα που εργάζεται εκεί αλλά και για ικανό χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της συνεργασίας (“non disclosure agreement”).
Έτσι θα αποφύγετε τη διαρροή του προσωπικού σας προς ανταγωνιστικές εταιρείες, αν στόχος είναι η γνώση των εταιρικών σας εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ή ακόμη θα μπορούσατε να ορίζετε συμβατικά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προηγούμενης υποχρεωτικής ειδοποίησης από τον εργαζόμενο σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής του, ώστε να είστε σε θέση να τον αντικαταστήσετε έγκαιρα, και χωρίς κλυδωνισμούς στη ροή της εργασίας. Έτσι μέχρι να αποχωρήσει ο παραιτηθείς υπάλληλος, ο νέος που θα αναλάβει τη θέση του μπορεί να μαθητεύει κοντά του στα νέα του καθήκοντα για όσο διάστημα ορίζει η σύμβαση μέχρι την οριστική αποχώρησή του.
Ο χρονικός ορίζοντας από την παράιτηση μέχρι την οριστική αποχώρηση συχνά παραγνωρίζεται και δεν ορίζεται κατά την πρόσληψη του εργαζομένου, με αποτέλεσμα, όταν αυτός έχει μια καλύτερη πρόταση εργασίας αλλού, να εξαφανίζεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από τη θέση του.
Και όσο πιο εξειδικευμένες είναι οι γνώσεις του, ή όσο περισσότερο διάστημα έχει καλύψει τη θέση και όσο πιο απαιτητικό είναι το αντικείμενο εργασίας του, τόσο πιο δυσαναπλήρωτος είναι.

Όσο για τη διαρροή κώδικα ή σχεδίων προς τρίτους ισχύει ό,τι ισχύει και για όλα τα έργα που εκτελούν κατ’ εντολή σας οι εργαζόμενοί σας: Ο νόμος ορίζει, ότι στη σχέση μισθωτής εργασίας τα δικαιώματα επί των έργων που δημιουργεί ο εργαζόμενος ανήκουν στον εργοδότη στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Έτσι, αν θέλετε να είστε απόλυτα κατοχυρωμένοι απέναντι στους προγραμματιστές σας (ή σχεδιαστές κ.α.) πρέπει στη σύμβαση εργασίας τους, που στην περίπτωσή τους είναι απαραίτητη, να ορίζεται ρητά, πως ό,τι δημιουργούν αποτελεί εταιρική πνευματική ιδιοκτησία και είναι έργο που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του εργοδότη, ώστε δεν υπάρχουν δικά τους δικαιώματα δημιουργού σε αυτό.
Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τις απαιτήσεις των εργαζομένων που δημιουργούν έργα (κώδικα, σχέδια ή άλλα) για λογαριασμό σας, να αναγνωρίζονται πνευματικά τους δικαιώματα σε αυτά, και θα μπορείτε να τα μεταχειρίζεστε (πωλείτε ή μεταβιβάζετε) χωρίς τη δική τους συγκατάθεση ή αμοιβή.

Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

Δημοσιεύθηκε: Financial RAM
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com