Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και εμπορικής δραστηριότητας συχνά προϋποθέτουν την χρήση μουσικής ή φωτογραφιών και άλλων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπό το πρίσμα της νέας Οδηγίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία, οι πάροχοι περιεχομένου θα είναι υπεύθυνοι για την νομιμότητα του περιεχομένου που δημοσιεύουν αυτοί αλλά και οι χρήστες τους.

 Ο πιο πρόσφορος τρόπος για να νομιμοποιηθεί η χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας στο νέο καθεστώς είναι η σύμβαση του παρόχου περιεχομένου με Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. Διαδικτυακοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν μουσικό ρεπερτόριο ή φωτογραφίες ακόμη και ιστοσελίδες που το περιεχόμενο προστίθεται από τους ίδιους τους χρήστες, θα πρέπει να συνδυάσουν σωστούς όρους χρήσης με συμβάσεις με Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

 Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, η ΕΡΑΤΩ, ο ΑΠΟΛΛΩΝ, ο ΦΟΙΒΟΣ, ο ΟΣΔΕΛ, η ΑΘΗΝΑ και άλλοι ακόμη λειτουργούν ως Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993. Σκοποί τους, σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά τους, είναι η διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα έργα που έχουν συνθέσει, συγγράψει, φωτογραφίσει, ερμηνεύσει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται να δημιουργήσουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι με αυτούς τους οργανισμούς δημιουργοί /δικαιούχοι έργων. 

Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ίντερνετ, συχνά αγνοούν ότι οποιαδήποτε χρήση μουσικής στις ιστοσελίδες τους επιβάλλει την άδεια από τους ανωτέρω Οργανισμούς. Για την προάσπιση των συμφερόντων του επιχειρηματία και την διευκρίνηση των πολύπλοκων νομικών κανόνων που διέπουν τα μουσικά, φωτογραφικά, θεατρικά, συγγραφικά και άλλα έργα και τα αντίστοιχα συγγενικά δικαιώματα στην Ελλάδα και διεθνώς, είναι απαραίτητη η νομική υποστήριξη από δικηγόρους με εξειδίκευση στο σχετικό αντικείμενο. 

Μέρος της εργασίας του δικηγόρου εν προκειμένω είναι και η επίβλεψη των οικονομικών όρων συμφωνίας και της τελικής σύμβασης του επιχειρηματία με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης αλλά και η προτάσεις για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης.
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com