Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Διαμεσολάβηση είναι μια σημαντική μέθοδος επίλυσης διαφορών. 

  1. Βασίζεται στην συναίνεση: Η διαμεσολάβηση επιτρέπει στα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών. Οι ίδιοι αναζητούν λύσεις που είναι αποδεκτές για όλους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο μακροπρόθεσμες και βιώσιμες συμφωνίες.

  2. Διατήρηση των Σχέσεων: Η διαμεσολάβηση επιτρέπει τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μερών. Καθώς τα μέρη συνεργάζονται για την επίλυση των διαφορών τους, μπορεί να αποφευχθεί ο εχθρικός χαρακτήρας που συνήθως συνοδεύει τις νομικές διαδικασίες.

  3. Εξοικονόμηση Χρόνου και Κόστους: Η διαμεσολάβηση είναι συχνά ταχύτερη και πιο οικονομική από την παραδοσιακή δικαστική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες εξοικονομούν χρόνο και κόπο που θα αφιέρωναν σε μια πιο μακροχρόνια δίκη.

  4. Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα: Η διαμεσολάβηση προσφέρει ευελιξία στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών. Τα μέρη μπορούν να προσαρμόσουν τη διαμεσολαβητική διαδικασία στις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες.

  5. Εμπιστοσύνη στη Διαδικασία: Η διαμεσολάβηση συχνά δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών, καθώς τα μέρη έχουν ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.

    Συνολικά, η διαμεσολάβηση προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη και συναινετική προσέγγιση στην επίλυση διαφορών, βοηθώντας στη διατήρηση των σχέσεων και στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων.

 
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com