Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Γεωργία Πατήρη είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών. Εντάχθηκε στην εταιρεία το 2023, όπου εξειδικεύεται στο Δίκαιο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Δίκαιο Νέων
Τεχνολογιών.


Το 2018 αποφοίτησε με «Λίαν Καλώς» από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2023 απέκτησε Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών
από το Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατόπιν υποστήριξης της διπλωματικής
της εργασίας με θέμα «Metaverse και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Συμβατότητα και
Νομικές Προκλήσεις υπό το φως του ΓΚΠΔ». Στο πλαίσιο του εν λόγω Π.Μ.Σ., διδάχθηκε
μαθήματα σχετικά με τα νομικά ζητήματα που αναφύονται από τη χρήση του Διαδικτύου και
των νέων τεχνολογιών και τα νομικά εργαλεία που ο Ευρωπαίος ή/και ο εθνικός νομοθέτης
επιστρατεύει για την αντιμετώπισή τους.


Έχει εργαστεί σε δικηγορικές εταιρείες στην Αθήνα και τον Πειραιά, ως ασκούμενη και
νέα Δικηγόρος αντίστοιχα, με τομείς ενασχόλησης το Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, σε
εξωδικαστηριακό, δικαστηριακό και γνωμοδοτικό επίπεδο. Μεταξύ των καθηκόντων της
περιλαμβανόταν η εκπροσώπηση πελατών σε δικαστικές και διοικητικές αρχές, ο νομικός
έλεγχος ενώπιον Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, η κατάρτιση αστικών και
εμπορικών μισθωτικών συμβάσεων, η σύνταξη σχεδίων εταιρικών αποφάσεων, δικογράφων και
λοιπών νομικών εγγράφων, η ίδρυση ελληνικών εμπορικών εταιρειών και γραφείων αλλοδαπών
εταιρειών στην Ελλάδα, η προετοιμασία φακέλου για συμμετοχή πελατών σε δημόσιους
διαγωνισμούς κ.ά.


Χειρίζεται την αγγλική και γαλλική γλώσσα, ενώ διαθέτει και πιστοποίηση γνώσεων
Νομικής Ορολογίας στα Αγγλικά.
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com