Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
της Έλενας Αλκ. Σπυροπούλου
Μάρτιος 2009

1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ

- 5 Α: Δικαίωμα στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση... Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους...)

- 14 και 15: Ελευθερία Τύπου (14: Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται. 15: κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση και κάθε άλλο παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης)

2. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

- 13 Γ: Κάθε μέσο αποτύπωσης από η/υ = Έγγραφο
(το ίδιο και στον ΚΠολΔ)
- 348 Α: Πορνογραφία Ανηλίκων
- 370 Α: Παραβίαση απορρήτου επικοινωνίας
- 370 Β: Παράνομη απόκτηση δεδομένων
- 370 Γ: Hacking
- 386 Α: Απάτη με υπολογιστή

3. DOMAIN NAMES
(ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ) - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

- Απόφ.Ε.Ε.Τ.Τ. 268/73 ΦΕΚ 717Β/27.5.2005
- Αποφάσεις ΕΕΤΤ: www.eett.gr
- Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων
- Ν.146/1914 Απαγόρευση Ανταγωνισμού
- 2239/1994 Περί Εμπορικών Σημάτων

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

- 2121/1993 Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(άρθρο 2 § 2α και 3) Βάσεις δεδομένων και Προγράμματα Η/Υ
(άρθρο 42 και 43 Αποσυμπίληση)
- Tροποποιήσεις βάσει κοινοτικών Οδηγιών
- 1733/1987 (άρθρο 5 § 1γ) Δεν είναι εφευρέσεις τα προγράμματα η/υ

5. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- 19Σ: Απόρρητο Επιστολών/Επικοινωνίας
- 2225/1994 Απόρρητο Επικοινωνιών (Άρση Απορρήτου)
- ΠΔ 47/2005 Διαδικασίες και Εγγυήσεις για την Άρση του Απορρήτου
- 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
- Πράξεις - Κανονισμοί Α.Δ.Α.Ε. (www.adae.gr)

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- 9α Σ: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
(Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων... )
- Ν. 2472/1997 Προστασία ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
- Ν. 3471/2006 Προστασία Δεδομένων στις Τηλεπικοινωνίες
- Αποφάσεις - Κανονισμοί ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr

7. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

- Ν. 2867/2000 Οργάνωση & Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών & άλλες Διατάξεις (Συγκρότηση Ε.Ε.Τ.Τ.)
- 3431/2006 Οργάνωση & Λειτουργία Ε.Ε.Τ.Τ.
- ΠΔ 342/2002 Διακίνηση δημ. εγγράφων μέσω email
- 3230/2004 “Διοίκηση μέσω Στόχων”
- 3592/2007 Συγκέντρωση και Αδειοδότηση ΜΜΕ (ευρυζωνικά δίκτυα)

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
- ΠΔ 150/2001 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2000/31 για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
- Ν. 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή
- Ν. 2472/97 & 3471/06 Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (spam)
- Kανονισμοί ΕΕΤΤ για την Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπογραφών
- ΠΔ 131/2003 SOS για την Ευθύνη Παρόχων

SOS ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

- elenaspiropoulou.gr
- www.eett.gr
- www.adae.gr
- www.dpa.gr
- lawdb... TEE
- lawdb.intrasoftnet.com
- www.dsanet.gr
- www.ibls.com
- news.google.com(Sci-tech)

... δεν είναι όλα στο ίντερνετ!
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com